Privacyverklaring

Privacyverklaring Actief Zutphen

Laatst bijgewerkt: 29 juni 2023

Dank je wel voor het bezoeken van de website van Actief Zutphen. We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en willen je daarom graag informeren over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit welke informatie wij verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

1. Verzamelde informatie

Wanneer je onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van je verzamelen. De verzamelde informatie kan onder andere omvatten:

 • Naam, contactgegevens en andere identificatiegegevens.
 • Informatie met betrekking tot jouw reserveringen en gebruik van onze diensten.
 • Communicatievoorkeuren.

2. Gebruik van informatie

 • Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:
 • Het beheren van reserveringen en het leveren van de gevraagde diensten.
 • Het verbeteren van onze diensten en website op basis van jouw feedback.
 • Het verzenden van informatie, zoals nieuwsbrieven, waarvoor je je hebt aangemeld (met de mogelijkheid om je op elk moment af te melden).
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het handhaven van onze rechten.

3. Gegevensbescherming

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking. We bewaren jouw gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn ze langer te bewaren.

4. Delen van informatie

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. We zorgen ervoor dat jouw gegevens alleen worden gedeeld met betrouwbare partijen die adequate beveiligingsmaatregelen treffen om jouw gegevens te beschermen.

5. Jouw rechten

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om:

 • Toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij van jou hebben.
 • Jouw persoonsgegevens te corrigeren of bij te werken.
 • Bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw gegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • Jouw persoonsgegevens te laten verwijderen, tenzij we een wettelijke verplichting hebben om ze te bewaren.
 • Een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat jouw privacyrechten zijn geschonden.

6. Contact opnemen

Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens:

Actief Zutphen
Laan naar Eme 101
7204 LZ  Zutphen
0575 743 265
info@actiefzutphen.nl